Fakturačné údaje


Obchodné meno: Lease One, spol. s r.o.
Sídlo firmy a korešpodenčná adresa: Pod Klepáčom 17,831 01 Bratislava
IČO:47 126 906
DIČ:SK 2023757615
Zapísaný na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.88833/B